Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής προστασίας στον βωμό της εξυπηρέτησης των επενδύσεων

 Αίγιο, 16 Μαρτίου 2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής προστασίας στον βωμό της εξυπηρέτησης των επενδύσεων»

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από τις 4-18 Μαρτίου 2020 το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ». Εν μέσω μιας περιόδου που κρατικός μηχανισμός και πολίτες βρισκόμαστε σε “καραντίνα”, λόγω της επέλασης του “ κορωνοϊού”,  ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Χατζηδάκης, με συνοπτικές διαδικασίες επέλεξε να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο όπου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, στην Κλιματική αλλαγή κ.ά.

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπαγόμενο στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι ο “Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” (ΟΦΥΠΕΚΑ). Επί της ουσίας αντικαθιστά το “Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης” (Ε.Κ.Π.Α.Α.) που είχε ιδρυθεί με το ν. 2742/1999.

Άξιον αναφοράς είναι ο αναφερόμενος σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ στο άρθρο 27 παρ. 2: «Ο ΟΦΥΠΕΚΑ …. λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας”.

Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί όμως ότι το συμφέρον των αμφιλεγόμενων από άποψη περιβαλλοντικής προστασίας επενδύσεων, θα συμπίπτει με το δημόσιο συμφέρον. Για το αντίθετο είμαστε βέβαιοι!

Οι ρυθμίσεις που μας κάνουν να αγωνιούμε και να φοβόμαστε αρνητικές εξελίξεις στην λειτουργία του δημόσιου συστήματος προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενδεικτικά είναι:

  • Δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της αρχής αξιολόγησης των όρων λειτουργίας έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού το έργο αυτό αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι αξιολογητές, οι οποίοι θα “πληρώνονται” από τους ιδιώτες επενδυτές.
  • Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), οι οποίοι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, συγκροτήθηκαν κυρίως από ειδικούς επιστήμονες, εκπροσώπους ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού), φορέων και περιβαλλοντικών συλλόγων, με στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αντικαθίστανται δε από μια πολυεπίπεδη διοικητική δομή (Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) και Επιτροπές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) αποτελούμενες κυρίως από υπηρεσιακούς παράγοντες και χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στη χάραξη της πολιτικής για την προστασία των Προστατευόμενων Περιοχών.
  • Δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο η οργάνωση μηχανισμού ελέγχου και φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών. Αυτό επαφίεται στις υπάρχουσες σήμερα κρατικές δομές (Δασική Υπηρεσία, Λιμενικό σώμα), οι οποίες όμως αντικειμενικά στερούνται υλικοτεχνικής υποδομής, και δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό.

Πολύ φοβόμαστε ότι η νέα πρόταση διαχείρισης και ελέγχου των Προστατευόμενων Περιοχών, γίνεται περισσότερο για να διευκολυνθούν οι όποιες αμφιλεγόμενες και επιζήμιες εθνικά επενδύσεις και όχι για να προστατευθεί το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας.

Κάνουμε έκκληση προς κάθε αρμόδια αρχή αλλά και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που θα κληθεί να αποφασίσει το επόμενο διάστημα για το σημαντικότερο αγαθό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να παραδώσουμε όμοιο η καλύτερο στους απογόνους μας, να σκεφτεί τις ευθύνες του απέναντι στην ιστορία και στην Πατρίδα.

Εμείς ως Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, εκπροσωπώντας τους 14 Δήμους-Μέλη μας και σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, περιβαλλοντικούς Συλλόγους και απλούς πολίτες θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, συμβάλλοντας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία είναι υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και αντιμετωπίζει θέματα Κλιματικής Αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο link http://www.opengov.gr/minenv/?p=10268 σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», για το οποίο η διαβούλευση λήγει στις 18/3/2020.

                                                                                                                  Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

You might be interested in …