Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην Διαβούλευση που αφορά στην ΕκπόνησηΕιδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΜΠ) για την Προστατευόμενη Περιοχήτου Δικτύου Natura 2000 στον Κορινθιακό Κόλπο

You might be interested in …