Απόφαση Δ.Σ. αρ. 52 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Εξέταση πρότασης για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορά στον Κορινθιακό Κόλπο.» Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.52-2017

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 53 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης από το Σύμβουλο Τουριστικής Προβολής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για στελέχη των Δήμων-Μελών και επαγγελματιών του τουρισμού.» Δείτε […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 51 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ανάληψη πρωτοβουλίας για κοινή σύγκληση Σ.Π.Ο.Α.Κ., Δήμων-Μελών, Περιφερειών, φορέων και συλλόγων για κοινή παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία για: […]

Read More