Απόφαση Δ.Σ. αρ. 48-2020

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021» Δείτε την Απόφαση […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 49-2020

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης περί έναρξης εφαρμογής λογισμικού ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.». […]

Read More