Απόφαση Δ.Σ. αρ. 38-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της κατάθεσης πρότασης δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Κορινθιακό Κόλπο (Δήμος Θηβαίων)». […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 37-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες για την τροποποίηση του ιδρυτικού ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993 ως προς την παράταση χρονικής διάρκειας του […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 36-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2023». Δείτε την Απόφαση […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 35-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ Οικονομικού έτους 2019». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 35-2022

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 34-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ Οικονομικού έτους 2020». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 34-2022

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 33-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2021». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 32-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για την δημιουργία λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook κλπ.) και ορισμού διαχειριστή με τον αναπληρωτή του». […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 31-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση του Δήμου Δελφών που διοργανώνει το Δίκτυο […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 30-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση της αρ. 29/22 απόφασης Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. σχετικά με την διοργάνωση ευρείας σύσκεψης […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 29-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συνάντηση – συζήτηση και διερεύνηση τρόπου συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε κ.α.) και Οικολογικές Οργανώσεις […]

Read More