Απόφαση Δ.Σ. αρ. 15-2023

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Δωρίδος για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση τελετής έναρξης των αγώνων […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 14-2023

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των Εκτός Ημερήσιας Διατάξεως θεμάτων». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 14-2023

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ. 12-2023

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύγκλησης κοινής σύσκεψης αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην εγκατάσταση και επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών, […]

Read More