Απόφαση Δ.Σ. αρ. 10-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

Επαναληπτικής Ματαιωθείσας Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 10-2022

You might be interested in …