Απόφαση Δ.Σ. αρ.13-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης συνεργασίας με εταιρεία στο πλαίσιο δημιουργίας ντοκιμαντέρ για την προβολή αξιοθέατων, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών, παραλιών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος” και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.13-2021

You might be interested in …