Απόφαση Δ.Σ. αρ. 15-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση επί σχεδίου τροποποίησης της συστατικής πράξης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993)».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 15-2022

You might be interested in …