Απόφαση Δ.Σ. αρ. 17-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Επικοινωνιακή υποστήριξη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 17-2022

You might be interested in …