Απόφαση Δ.Σ. αρ.18-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για την διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με βάση την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. με αρ. 37/20,  με θέμα τον Θαλάσσιο και Χερσαίο Χωροταξικό Σχεδιασμό του Κορινθιακού Κόλπου με στόχο την εκπόνηση ολιστικής μελέτης συνολικά για το οικοσύστημα Προστατευόμενης Περιοχής Natura και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.18-2021

You might be interested in …