Απόφαση Δ.Σ. αρ. 19-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Επί πρότασης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς για κοινή δράση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και την ένταξή τους σε συλλογικές δράσεις».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 19-2022

You might be interested in …