Απόφαση Δ.Σ. αρ. 23-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης συνδιοργάνωσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με την Ένωση Μικρασιατών Θήβας στα πλαίσια παρουσίασης θεατρικής παράστασης με αναφορά στην 100/ετηρίδα Εθνικής Μνήμης από την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με τίτλο: “Έξοδος-1922” και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 23-2022

You might be interested in …