Απόφαση Δ.Σ. αρ. 29-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συνάντηση – συζήτηση και διερεύνηση τρόπου συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε κ.α.) και Οικολογικές Οργανώσεις (ΑΛΚΥΩΝ, Νηρέας κ.α.) για πρωτοβουλίες και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 29-2022

You might be interested in …