Απόφαση Δ.Σ. αρ. 3-2023

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για μετακινήσεις εκτός έδρας τους, κατά το έτος 2023».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 3-2023

You might be interested in …