Απόφαση Δ.Σ. αρ. 30-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση της αρ. 29/22 απόφασης Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. σχετικά με την διοργάνωση ευρείας σύσκεψης – ημερίδας με συμμετοχή επιστημονικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων με στόχο την δημιουργία κοινού πλαισίου συνεργασίας, με σκοπό την οργάνωση και εφαρμογή συντονισμένων δράσεων για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου και εξειδίκευση πίστωσης».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 30-2022

You might be interested in …