Απόφαση Δ.Σ. αρ. 34-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ Οικονομικού έτους 2020».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 34-2022

You might be interested in …