Απόφαση Δ.Σ. αρ. 37-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες για την τροποποίηση του ιδρυτικού ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993 ως προς την παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Ληφθείσες αποφάσεις Δήμων-Μελών και εκκρεμότητες».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 37-2022

You might be interested in …