Απόφαση Δ.Σ. αρ. 48-2020

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Ψήφιση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 48-2020

You might be interested in …