Απόφαση Δ.Σ. αρ. 51 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Ανάληψη πρωτοβουλίας για κοινή σύγκληση Σ.Π.Ο.Α.Κ., Δήμων-Μελών, Περιφερειών, φορέων και συλλόγων για κοινή παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία για: α) διερεύνηση έκτακτων μέτρων, με επιστημονική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των μεδουσών, β) λήψη μέτρων παρέμβασης για θέματα υπεραλίευσης, γ) δυνατότητα χορήγησης οικονομικής στήριξης για την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων (δίχτυ) για την προστασία των λουομένων από τις μέδουσες, με τη συνεργασία Δήμων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω παραλίες, καθώς και στην διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για την τοποθέτησή τους.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.51-2017

You might be interested in …