«Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την προστασία του Δελφικού Τοπίου»

Με απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης – Σωκράτης Φάμελλος εγκρίθηκε το αναθεωρημένο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας «Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο» (ΠΧΠ), το οποίο μέσα από τις διατάξεις του υποβαθμίζει περιβαλλοντικά και πολιτιστικά την ευρύτερη περιοχή των Δελφών, αφού επιτρέπει αδιακρίτως εγκαταστάσεις εξορυκτικών εργασιών και αιολικά πάρκα, αλλοιώνοντας ακόμη και την προστατευόμενη έως σήμερα περιοχή του Δελφικού Τοπίου.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) « Ο ΑΡΙΩΝ» σε συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών αποφάσισε την ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της κατάθεσης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανωτέρω απόφασης. Η κατάθεση της αίτησης ακύρωσης έγινε σήμερα 15.2.2019.

Ευθύνη και καθήκον όλων μας είναι να αγωνιστούμε ενάντια σε ότι και όσους προτάσσουν το ιδιαίτερο συμφέρον, υπεράνω της προστασίας του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος, ενάντια στην βιώσιμη ανάπτυξη.

You might be interested in …