ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 1. Εκλογές στον Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την ανάδειξη νέων οργάνων για την διετία 2022-2023.
Με συμμετοχή των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. διεξήχθησαν δια ζώσης οι εκλογές του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», την Τρίτη 11/1/2022 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», για την ανάδειξη των νέων οργάνων για την διετία 2022-2023. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας η σύνθεση των οργάνων έχει ως εξής:
 • Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.: Σταμάτης Χαλβατζής, Δ.Σ. Θηβαίων (Επανεκλογή)
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Σωτήριος Πέρρας, Δ.Σ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ.:

Τακτικά Μέλη:
 1. Αποστόλου Ιωάννης, Δ.Σ. Λεβαδέων
 2. Δρίκος Γεώργιος, Δ.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας
 3. Παπαδημητρίου Θεοφάνης, Δ.Σ. Βέλου-Βόχας
 4. Πάστρας Ιωάννης, Δ.Σ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Βαρδάκης Ευστράτιος, Δ.Σ. Αιγιαλείας
 2. Ρουμπέκας Γεώργιος, Δ.Σ. Σικυωνίων

2. Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2022-2023.

Σύμφωνα με την αρ. 1/22 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ., εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», ο κ. Δρίκος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος Μάνδρας-Ειδυλλίας) για την διετία 2022-2023.

 1. Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με βάση το ΦΕΚ 164/Β’/17-3-1993 και κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου.
Με την αρ. 10/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκαν τα κάτωθι:
 • Συνέχιση λειτουργίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με την ομόθυμη θέση των Μελών του.
 • Έναρξη προβλεπόμενης διαδικασίας για την παράταση χρονικής διάρκειας λειτουργίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» και μετά την 8.3.2023.
 • Αποστολή επιστολής ενημέρωσης προς τους Δήμους-Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ., Δημάρχους, Προέδρους και Μέλη των Δ.Σ. για την αναγκαιότητα που προκύπτει ως προς την ανανέωση του ΦΕΚ σύστασης (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993), δίνοντας την δυνατότητα σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλει τις δικές του παρατηρήσεις και απόψεις ως προς το συζητούμενο θέμα προς το Σύνδεσμο εντός ευλόγου χρόνου.
 • Συγκρότηση επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. η οποία είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων των πιθανών παρατηρήσεων και απόψεων των Δ.Σ., αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 • Πρόσκληση διευρυμένου Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. που εκτός των Μελών του Δ.Σ. θα κληθούν οι Δήμαρχοι Δήμων-Μελών που δεν αποτελούν μέλη του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων των Δ.Σ., όπου το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά και διαμορφώθηκε η τελική πρόταση τροποποίησης του ΦΕΚ σύστασης (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993 που δημοσιεύθηκε η υπ’ Αρίθμ. 11425 Απόφαση Σύστασης του Συνδέσμου), η οποία και εστάλη σε όλα τα Δ.Σ. των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς έγκριση σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόλυτη πλειοψηφία.
 • Αποστολή του εγκριθέντος τελικού κειμένου και των σχετικών αποφάσεων των Δ.Σ. Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς έγκριση και νομιμοποίηση με την προβλεπόμενη διαδικασία (έκδοση νέου ΦΕΚ).
 • Επικουρικά αντιπροσωπεία του Σ.Π.Ο.Α.Κ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου κάθε Δ.Σ. Δήμου-Μέλους, να παρίσταται κατά τη συζήτηση του θέματος, προκειμένου να διευκρινίσει ή απαντήσει σε τυχόν απορίες μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (8/2/2022)
 1. Παρέμβαση Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.
Έγγραφο παρέμβασης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. επί εγκατάστασης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στον Κορινθιακό Κόλπο, το οποίο απεστάλη προς Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, Πρόεδρο & Μέλη Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος και άλλους αρμόδιους φορείς, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως κάτωθι: “ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΜΠΕ για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών». Επανερχόμενοι στην πρόσφατη επιστολή μας που αφορά την εγκατάσταση πλωτών μονάδων πάχυνσης στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από νεότερη ενημέρωση από την Τοπική Κοινότητα Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, πληροφορηθήκαμε την κατάθεση νέας αίτησης για την θέση «Όρμος Βερεσές», παρότι κατά το παρελθόν υπήρξαν δύο φορές απορριπτικές αποφάσεις για την ίδρυση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην εν λόγω περιοχή. Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την ανάγκη για ιδιαίτερη περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση του προστατευόμενου (Natura 2000) οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, θέλουμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τεκμηριωμένες αρνητικές παρατηρήσεις και ενστάσεις που τίθενται, τόσο με το αριθ. πρωτ.: 06/2022 συνημμένο έγγραφο της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων «Η ΑΛΚΥΩΝ», όσο και με την αναλυτική τοποθέτηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών επί του θέματος στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως καταγράφεται στο απόσπασμα της αρ. 3/22 συνημμένης απόφασης του οργάνου στις 23/2/22, που οδήγησε στην ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί της κατατεθειμένης ΜΠΕ. Η ιδιαιτερότητα του Κορινθιακού Κόλπου, ως κλειστού κόλπου και η επιβαρυμένη ήδη κατάσταση απαιτεί τη συνεργασία όλων μας για να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις και για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τους κατοίκους – επισκέπτες και επαγγελματίες της περιοχής. Πέρα από την αυστηρή αξιολόγηση οποιασδήποτε νέας πρότασης ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλ- λιέργειας, επείγει ο έλεγχος για την αυστηρή τήρηση των όρων λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων μονάδων. Βέβαιοι ότι με αίσθημα ευθύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, θα λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες μας, αναμένουμε τις αποφάσεις για την προστασία της  θάλασσας που ενώνει τέσσερις (4) Περιφέρειες και δεκατέσσερις (14) Δήμους.”

5. Προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Δημάρχου Μεγαρέων.

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής και τα μέλη Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ.κ. Γεώργιος Δρίκος, Δ.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας και Σωτήριος Πέρρας, Δ.Σ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, συμμετείχαν σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, όπου διεξήχθη στις 28/2/2022, στο Γραφείο Δημάρχου / οδός Χρήστου Μωραΐτη – Μέγαρα, για υπηρεσιακούς λόγους.

6. Διεξαγωγή διημέρου εκδηλώσεων Σ.Π.Ο.Α.Κ. – Δήμου Δελφών.

Κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Δελφών κ. Ταγκαλή Παναγιώτη αλλά και στα πλαίσια της αρ. 11/22 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., διεξήχθησαν στον Δήμο Δελφών και συγκεκριμένα στην πόλη της Ιτέας, την Παρασκευή 1/4/2022, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών / Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. με συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος και το Σάββατο 2/4/2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κυριακοπούλειου – Ηλιοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Ιτέας), επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Θαλάσσιος και Χερσαίος Χωροταξικός Σχεδιασμός του Κορινθιακού Κόλπου», στην οποία εκτός των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν εκπρόσωποι Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΑΛΚΥΩΝ, ΝΗΡΕΑΣ, ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ κ.α.), των Εταιρειών Αλουμίνιον της Ελλάδος, IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε.) και πολλοί πολίτες που ενδιαφέρονται και αγωνιούν για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο οικοσύστημα του Κορινθιακού Κόλπου. Από τα συμπεράσματα της εν λόγω ημερίδας, ο κ. Ανέστης Γουργιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, επικεντρώθηκε στους παρακάτω άξονες:   “Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός στον Θαλάσσιο Χώρο” Κατά την επιστημονική ημερίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» στις, 2 Απριλίου 2022 με θέμα: «Θαλάσσιος και Χερσαίος Χωροταξικός Σχεδιασμός του Κορινθιακού Κόλπου», η εισήγησή μου επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα. Η μέχρι σήμερα χωροταξική πολιτική κατάφερε άλλοτε να απαντήσει ικανοποιητικά και άλλοτε λιγότερο ικανοποιητικά στις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Ο χωροταξικός σχεδιασμός εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Κατέχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, δεδομένου ότι η στρατηγική ανάπτυξη της χώρας ολοκληρώνεται μέσα από τη χωρική διάσταση. Επομένως, ο χωρικός σχεδιασμός εξελίσσεται και αποκτά ένα σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ο χωροταξικός σχεδιασμός διευρύνθηκε και στον θαλάσσιο χώρο με την θεσμοθέτηση του Ν 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018)», με τον οποίο εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο ως προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014: «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», για την αποτελεσματική εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στα ύδατα της ΕΕ. Την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη η Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο όπως και η εκπόνηση ενός πρώτου πιλοτικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου. Ο ΘΧΣ επιχειρεί να προσδιορίσει ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό και στην ρύθμιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον θαλάσσιο χώρο διασφαλίζοντας την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η διαμόρφωση μίας αναπτυξιακής στρατηγικής για τους θαλάσσιους πόρους, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χωρική οργάνωση των δραστηριοτήτων, είναι απότοκος μιας συνεχώς εξελισσόμενης προβληματικής για τη θαλάσσια ανάπτυξη, η αφετηρία της οποίας τοποθετείται πολύ πριν την πρόβλεψή της από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Συνεργασία μεταξύ Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCLIMATE για την δημιουργία εργαστηρίων με ενεργούς πολίτες με σκοπό την κατανόηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με την αρ. 13/22 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., έγινε αποδεκτή η πρόταση του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για συνεργασία και συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACCLIMATE, με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των παρακάτω στόχων οι οποίοι περιλάμβαναν: α) Την δημιουργία εργαστηρίων με ενεργούς πολίτες με σκοπό την κατανόηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. β) Την ενεργό συμμετοχή του στη συνδιοργάνωση συναντήσεων με την τοπική κοινωνία. γ)  Να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να αναμειχθούν και να αποτελεί τον βασικό σύνδεσμο με αυτές. δ) Να συμβάλλει ενεργά στη χάραξη των πολιτικών που θα αφορούν στους τρόπους προσαρμογής της περιοχής του Κορινθιακού και της κοινωνίας του σε μελλοντικά προβλήματα που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή. ε)  Να είναι ο υπεύθυνος για την εξωστρέφεια των δράσεων, φροντίζοντας για την έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις προγραμματισμένες δράσεις του Προγράμματος. (22/3/2022)

8. Συζήτηση επί σχεδίου τροποποίησης της συστατικής πράξης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993).

Με την αρ. 15/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε το πιο κάτω σχέδιο κειμένου τροποποίησης της συστατικής πράξης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (ΦΕΚ 164/Β’/17.3.1993), ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου: “Την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 11425/8-3-1993 συστατική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/Β΄/17-3-1993), όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 16047/17-9-2007 (ΦΕΚ 1947/Β΄/3-10-2007), 44163/9293/28-6-2011 (ΦΕΚ 1712/Β΄/2-8-2011), 103711/21332/6-12-2011 (ΦΕΚ 3182/Β΄/30-12-2011) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και 299271/13-12-2017 (ΦΕΚ 4844/Β΄/29-12-2017) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΠΔΕ & Ι κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της», τροποποιούμενης της παραπάνω συστατικής απόφασης ως προς τον χρόνο διάρκειας του άνω Συνδέσμου και αποφασίστηκε να ενημερωθούν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών για την εν λόγω απόφαση και να ζητηθεί η έναρξη της απαραίτητης διαδικασίας για την δική τους θετική εισήγηση. Το τελικό κείμενο θα αποφασιστεί σε διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ Σ.Π.Ο.Α.Κ. που θα ακολουθήσει μετά και τις παρατηρήσεις των Δήμων-Μελών του. (22/3/2022)

9. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο Πολυθεματικό Φεστιβάλ “Αριστοναύτες” κατόπιν πρότασης του ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης” του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Με την αρ. 16/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο Πολυθεματικό Φεστιβάλ “Αριστοναύτες” (από 30 Ιουνίου 2022 έως 10 Οκτωβρίου 2022), κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ΝΠΔΔ “Ηλίας Κατσούλης” του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λαμβάνοντας ανταποδοτικά οφέλη. Το όνομα του Φεστιβάλ εμπνέεται από τον Κορινθιακό Κόλπο και τους λιμένες του, την αρχαία πόλη Πελλήνη και ειδικότερα το λιμάνι των Αριστοναυτών (που ως επίνειο της σπουδαίας αρχαίας Πελλήνης, αποτέλεσε μυθολογικό ορμητήριο της Αργοναυτικής Εκστρατείας). Παράλληλα με τις δράσεις, (συναυλίες, βιωματικά εργαστήρια, χορός, παρουσιάσεις βιβλίων), θα δημιουργηθεί μόνιμος εκθεσιακός χώρος Ναυπηγικής Αρχαιολογίας στο Ξυλόκαστρο και θα διεξαχθεί διημερίδα, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και με θέμα:  Αριστοναύτες: Η Θάλασσα που μας ενώνει & Κορινθιακοί λιμένες και Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο. (22/3/2022)

10. Συνεργασία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με την Περιβαλλοντική Ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς για κοινή δράση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και την ένταξή τους σε συλλογικές δράσεις.

Με την αρ. 19/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., αποφασίστηκε να διευκολύνει την Περιβαλλοντική Ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Λιβαδειάς στην υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος για τον Κορινθιακό Κόλπο (πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Άμφισσας), να αναρτήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και να εξετάσει στο μέλλον ανάλογες δράσεις που έχουν να κάνουν με εμπλοκή σχολείων σε θέματα προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου. Μετά από επικοινωνία με την υπεύθυνη Καθηγήτρια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος, ζητήθηκε να επισκεφτεί το σχολείο εκπρόσωπος του Συνδέσμου, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κορινθιακού, να ευαισθητοποιηθούν για περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι η συλλογική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με τη συμμετοχή του Προέδρου Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτη Χαλβατζή, του Δρος Χρήστου Αναγνώστου, Γεωλόγου – Ερευνητή Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και του κ. Ιωάννη Αποστόλου, μέλους του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ.  (22/3/2022) Υπεύθυνες της εν λόγω δράσης ήταν οι Καθηγήτριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς κ.κ. Διαμαντοπούλου Νάντια και Κατωπόδη Σοφία, ενώ τα προϊόντα δράσης της Περιβαλλοντικής ομάδας για πιθανή αξιοποίηση τους από το Σ.Π.Ο.Α.Κ. είναι τα εξής:
 1. Τα αποτελέσματα μετρήσεων αγωγιμότητας και Ph του νερού από διάφορα σημεία του Κορινθιακού Κόλπου. Τα δείγματα συγκεντρώθηκαν από μαθητές μας σε μια τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο και αναλύθηκαν στο εργαστήριο του σχολείου.
 2. Ένα κολλάζ από φωτογραφίες του Κορινθιακού που έβγαλαν οι μαθητές στη διάρκεια της εκδρομής.
“ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μία εγγενής ιδιότητα των περισσότερων υλικών και αναφέρεται ως η ικανότητα να άγει (να μεταφέρει) ηλεκτρικό φορτίο. Καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού είναι κυρίως τα μέταλλα, ενώ το γυαλί, το ξύλο και το πλαστικό, θεωρούνται κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Μεταξύ αυτών των δύο ακραίων (καλών και κακών) μορφών αγωγών του ηλεκτρισμού βρίσκεται το νερό. Στα μέταλλα το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρεται από τα ηλεκτρόνια ενώ στα υγρά από τα ιόντα. Σε κάθε περίπτωση η αγωγιμότητα ορίζεται από την παρουσία και τον αριθμό των φορτισμένων ιόντων, τη συγκέντρωσή τους, την κινητικότητά τους, το σθένος τους και τη θερμοκρασία. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαλυμένων αλάτων στο νερό, τόσο περισσότερα είναι τα ιόντα άρα και υψηλότερη η αγωγιμότητα. Η αγωγιμότητα (G) μετριέται σε Siemens και συμβολίζεται ως εξής: mS/cm ή mho/cm. Οτιδήποτε προσθέτουμε στο νερό, όπως χημικά, πρόσθετα ή τροφές, καθώς διαλύεται επηρεάζει την ποιότητα του νερού και αυξάνει την αγωγιμότητα. Τονίζεται πως οι μετρήσεις αγωγιμότητας μας δείχνουν τη συγκέντρωση των ιόντων που περιέχονται στο νερό, δεν μας δίνουν όμως πληροφορίες για τη σύσταση και την προέλευσή τους δηλαδή πόσο ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) κλπ. Η αγωγιμότητα και τα ολικά διαλυτά στερεά μετρώνται με αγωγιμόμετρο (conductivitymeter) Μετρώντας την αγωγιμότητα με κάποιο όργανο πολλαπλού εύρους, μπορούμε με εύκολα να μετρήσουμε την αλατότητα του θαλασσινού νερού. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η δειγματοληψία έγινε από διάφορες περιοχές του Κορινθιακού Κόλπου κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο χημείας του σχολείου μας όπου οι μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους μέτρησαν την αγωγιμότητα των δειγμάτων καθώς και το PH τους και συγκέντρωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Σημείο Δειγματοληψίας Αγωγιμότητα(σεμS/cm) PH
ΙΤΕΑ ΛΙΜΑΝΙ 55.500 7.55
ΙΤΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 55.300 7.57
ΓΑΛΑΞΙΔΙ 53.500 7.55
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙ 55.300 7.50
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 55.800 7.50
ΠΑΤΡΑ 55.300 7.52
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 23.100 7.53
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 55.900 7.58
ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 56.100 7.24
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το PH δεν παρουσίασε μεταβολή μεταξύ των δειγμάτων, αντίθετα παρατηρήσαμε μια σημαντική μεταβολή στην αγωγιμότητα στο δείγμα από το ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ το οποίο οφειλόταν σε ένα ποτάμι που έπεφτε στη θάλασσα και αραίωνε το θαλασσινό νερό ελαττώνοντας την αγωγιμότητα.”

11. Συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Σύλλογο “ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. Ναυπακτίας” στο πλαίσιο διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων.

Με την αρ. 21/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Σύλλογο “ΑΓΕΛΑΟΣ Γ.Α.Σ. Ναυπακτίας” της διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων που διεξήχθησαν το Σάββατο, 7 Μαΐου 2022, 4ο Ενετικό Μονοπάτι Ναυπάκτου, Δρομική Εκδήλωση παιδιών 11-12 & 13-15 ετών, 3.5 km και την Κυριακή, 8 Μαΐου 2022, 4ο Αρχαίο Ασκληπιείο – Σκάλα Ναυπακτίας, Δρομική Εκδήλωση ενηλίκων, 9.8 km & 22 km, οι οποίες δεν είχαν μόνο αθλητικό χαρακτήρα, αλλά και στόχο την ανάδειξη των Ιστορικών και Αρχαίων Μνημείων της Ναυπάκτου.

12. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως προς την παράταση χρονικής διάρκειάς του.

Με την αρ. 22/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., αποφασίστηκαν τα κάτωθι: Α) Παράταση χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 11425/8-3-1993 συστατική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/Β΄/17-3-1993), όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 16047/17-9-2007 (ΦΕΚ 1947/Β΄/3-10-2007), 44163/9293/28-6-2011 (ΦΕΚ 1712/Β΄/2-8-2011), 103711/21332/6-12-2011 (ΦΕΚ 3182/Β΄/30-12-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ΑΔΠΔΕ και 299271/13-12-2017 (ΦΕΚ 4844/Β΄/29-12-2017) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΠΔΕ & Ι κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της», τροποποιούμενης της παραπάνω συστατικής απόφασης ως προς τον χρόνο διάρκειας του άνω Συνδέσμου. BΤροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11425/8-3-1993 Συστατικής Πράξης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 164/Β΄/17-3-1993) ως προς την παράγραφο που αφορά την χρονική διάρκεια του Συνδέσμου η οποία συμπληρώνεται ως εξής: η χρονική διάρκεια παρατείνεται κατά «πενήντα (50) χρόνια από τη λήξη της. Γ) Αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης των οικείων Δημάρχων Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., όπως ο νόμος ορίζει (παρ.7 άρθρο 11 Ν.4674/20) επί της απόφασης του Δ.Σ. Δ) Εισαγωγή της εν λόγω απόφασης στα Δημοτικά Συμβούλια των 14 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (Αιγιαλείας, Βέλου-Βόχας, Δελφών, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Δωρίδος, Θηβαίων, Κορινθίων, Λεβαδέων, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ναυπακτίας, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Πατρέων, Σικυωνίων) που μετέχουν στο Σύνδεσμο οι οποίοι πρέπει με απόφασή τους, που λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 245 του Ν.3463/06, να εκφράσουν θετική άποψη για την παράταση της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου πέρα από τα όρια της συστατικής πράξης και όπως ορίζει η απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. Ε) Αποστολή σχετικών αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕ & Ι ), για έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων που αφορούν την παράταση χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αφού ελέγξει τη νομιμότητα τους, εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ζ) Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ». Προκαλείται δαπάνη εις βάρος του έκαστου υπόχρεου Δήμου-Μέλους του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σύμφωνα με το ποσό της ετήσιας εισφοράς του ως Μέλος στο Σύνδεσμο, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί ως μεταβαλλόμενη.  

13. Συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με την Ένωση Μικρασιατών Θήβας στα πλαίσια παρουσίασης θεατρικής παράστασης με αναφορά στην 100/ετηρίδα Εθνικής Μνήμης από την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με τίτλο: “Έξοδος-1922”.

Με την αρ. 23/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με την Ένωση Μικρασιατών Θήβας πολιτιστικής εκδήλωσης με δρώμενο την θεατρική παράσταση «Ο Καστανάς» του Αντώνη Παπαδόπουλου, η οποία παίχτηκε σε Δήμους-Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. όπως Λεβαδέων, Δελφών, Κορινθίων κ.α. σε συνεργασία με τους εκεί Μικρασιατικούς Συλλόγους. Μια ωραία θεατρική παράσταση που συγκίνησε τους θεατές ταξιδεύοντας τους στις δύσκολες μέρες της προσαρμογής των «ξεριζωμένων» Ελλήνων της Μικρασιατικής Καταστροφής στις νέες εστίες τους στην «μητέρα» Ελλάδα. Οι παραστάσεις έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης και αποδοχής από το κοινό που τις παρακολούθησε.

14. Κοινοποίηση ντοκιμαντέρ του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος”.

Με την υπ’ αριθ. 13/21 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για ανάδειξη και τουριστική προβολή των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιοθέατων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η δημιουργία και προβολή μέσα από τα ΜΜΕ και τα λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ντοκιμαντέρ, που θα αναδεικνύει το σύνολο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος” και στόχος να ερεθίσει τον θεατή να επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές του τόπου μας. Η προσπάθεια γίνεται για ευνόητους λόγους σε συμπυκνωμένο χρόνο για να μην κουράζει τον θεατή και με σκοπό να προβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος από όλους τους Δήμους. Για την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο https://youtu.be/DaPhIo63NYQ    (17/5/2022)  

15. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση επετειακής εκδήλωσης για το κάψιμο του Στειρίου από τα ναζιστικά στρατεύματα, κατοχής πρότασης του Χορωδιακού Συλλόγου Στειρίου «Η Στείριδα» του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας.

Με την αρ. 25/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Χορωδιακό Σύλλογο Στειρίου «Η Στείριδα» του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας διεξαγωγής της επετειακής εκδήλωσης για το κάψιμο του Στειρίου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, που διεξήχθη το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, στο χωριό Στείρι που βρίσκεται στον Νομό Βοιωτίας.

16. Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εκτός έδρας στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και σύσκεψη για τον Κορινθιακό Κόλπο.

Το Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. συνεδρίασε εκτός έδρας στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 1 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30´ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης, στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου  / Ναός Αγ. Ιωάννη) και ακολούθησε σύσκεψη. Αντικείμενο συζήτησης ήταν η αλληλοενημέρωση για την κατάσταση στον Κορινθιακό Κόλπο και η κατάθεση προτάσεων για συνεργασία και κοινή δράση στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στη αναζήτηση λύσεων για την προστασία του οικοσυστήματος συνολικά. Προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκτός από Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ.: Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Τσιώτος Βλάσιος, πρώην Δήμαρχος Ευρωστίνης Δούσκας Δημήτρης, Αντιδήμαρχοι Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης – Αποστολόπουλος Σπύρος, Καραβάς Ανδρέας, Σκέρος Γιάννης και Μενούνου Ελίνα, Κικάκη Κατερίνα επιστημονική συνεργάτης ΕΛΚΕΘΕ, Φειδάκης Στέφανος εκπρόσωπος ΑΛΚΥΩΝ, Ροδόπουλος Γιάννης Πρόεδρος Τ.Κ. Δερβενίου, Ζάβαλης Δημήτρης Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΕΥ ΖΗΝ, Τόλια Ηλέκτρα Μέλος Τ.Κ. κ.α.

17. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο θεσμό “Οινοξένεια – Τοπία και γεύσεις της Αιγιάλειας” κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

Με την αρ. 28/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο θεσμό  “Οινοξένεια – Τοπία και γεύσεις της Αιγιάλειας”, που πραγματοποιήθηκε στο υπαίθριο θέατρο «Γεώργιος Παππάς» στο Αίγιο στις 27 Αυγούστου 2022, με την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών ηχοφωτιστικής κάλυψης της παράστασης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

18. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως συνδιοργανωτής σε εκδήλωση του Δήμου Δελφών που διοργάνωσε το Δίκτυο Δελφών με τη συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» με τίτλο «40 χρόνια ΛΑΪΟΣ, 1 χρόνο χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη.

Με την αρ. 31/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην εκδήλωση του Δήμου Δελφών που διοργάνωσε το Δίκτυο Δελφών με τη συμμετοχή του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» με τίτλο «40 χρόνια ΛΑΪΟΣ, 1 χρόνο χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη», η οποία διεξήχθη στην Πλατεία Ησαΐας, Άμφισσα Φωκίδας στις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Το Σ.Π.Ο.Α.Κ. εκπροσώπησε στην εν εκδήλωση ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής.

19. Δημιουργία λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook κλπ.).

Με την αρ. 32/22 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η δημιουργία λογαριασμού Facebook του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την προβολή και προώθηση των σκοπών και δράσεων του στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον την βασική πηγή έμπνευσης και πληροφόρησης, η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ή social media δύναται να προσφέρει: α) Την δυνατότητα ανάδειξης και προβολής των σκοπών και δράσεων του Συνδέσμου, αλλά και θεμάτων που τον αφορούν, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα του. β) Την ικανότητα στους χρήστες να μπορούν να δημοσιεύουν υλικό εύκολα και αποτελεσματικά. Μέσω αυτής της πληροφορίας μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν, να συμμετέχουν, να μοιράζονται περιεχόμενο και να αλληλεπιδρούν. γ) Υποστηρίζουν ποικιλία μορφών και τύπων περιεχομένου (κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες κ.α.).   (7/10/2022)

20. Χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό Κόλπο.

Με ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνεδρίαση στις 29/11/22 γνωμοδότησε αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία αιτείται τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) συνολικής επιφάνειας 2.562,492 στρέμματα στη θέση Βουρλιά Βοιωτίας του Δήμου Θηβαίων, ήτοι το σύνολο σχεδόν της θαλάσσιας περιοχής ανοικτά του λιμανιού στο Βαθύ και στα όρια των παραλιών Σαράντι και Άγιο Νικόλαο. Για το θέμα αυτό απέστειλε επιστολή παρέμβασης (αριθ. πρωτ. 314-22/12/2022) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, με κοινοποίηση στις τέσσερις (4) Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Αττικής), σε αρμόδιους φορείς, καθώς και σε οικολογικές οργανώσεις, επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης για το θαλάσσιο περιβάλλον συνολικά του Κορινθιακού Κόλπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως κάτωθι:   “ΘΕΜΑ: «Κορινθιακός Κόλπος: Χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. στην θέση Βουρλιά Βοιωτίας του Δήμου Θηβαίων». Μετά από επικοινωνία με τον Δήμο Θηβαίων, ενημερωθήκαμε για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία αιτείται τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) συνολικής επιφάνειας 2.562,492 στρέμματα στη θέση Βουρλιά Βοιωτίας του Δήμου Θηβαίων, ήτοι το σύνολο σχεδόν της θαλάσσιας περιοχής ανοικτά του λιμανιού στο Βαθύ και στα όρια των παραλιών Σαράντι και Άγιο Νικόλαο. Αναγνωρίζουμε ότι οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν τομέα παραγωγής τροφής για τον άνθρωπο με πολύ μεγάλη ανάπτυξη και η χώρα μας κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Αξίζει όμως να σας επισημάνουμε επίσης, ότι πρόκειται για μια ακόμη παρεμβατική δραστηριότητα του ανθρώπου στην φύση και ως εκ τούτου οφείλουμε να διερευνούμε τις επιπτώσεις της και να τις ελαχιστοποιούμε. Η σημαντικότερη επίδραση που ασκούν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον είναι μέσω των αποβλήτων τους. Στην περίπτωση μας τα απόβλητα αυτά κατά κύριο λόγο είναι:
 1. Τα υπολείμματα των τροφών.
 2. Τα περιττώματα και οι απεκκρίσεις των εκτρεφόμενων οργανισμών.
 3. Τα διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες ετοιμάζονται να δημιουργηθούν κι άλλες τέτοιες μονάδες και όπως αντιλαμβάνεστε ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας μεγάλης πηγής ρύπανσης για το θαλάσσιο περιβάλλον του Κορινθιακού Κόλπου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κορινθιακός Κόλπος προσομοιάζοντας ως κλειστή θάλασσα, έχει πολύ μεγάλο μέσο χρόνο ανανέωσης των υδάτων του και ήδη είναι αρκετά επιβαρυμένος από ανάλογες δραστηριότητες υδατοκαλλιεργειών και όχι μόνο. Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω το Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνεδρίαση στις 29/11/22 λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και προηγούμενες αποφάσεις επιστημονικών ημερίδων που διοργάνωσε ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. για θέματα που έχουν σχέση με την κατάσταση και τις πιθανές πηγές ρύπανσης του Κορινθιακού (κόκκινη λάσπη από Αλουμίνα, εμφάνιση μεδουσών κ.α.), γνωμοδότησε αρνητικά επί της συγκεκριμένης μελέτης, απορρίπτοντας την επιλογή χωροθέτησης παρόμοιων «φαραωνικών» μονάδων υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό Κόλπο. Όπως δε ενημερωθήκαμε, παρόμοια ομόφωνη αρνητική απόφαση επί της ανωτέρω μελέτης έλαβε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων σε συνεδρίαση του στις 28/11/22. Αναγνωρίζοντας και την δική σας ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος στην στόχευση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, προσδοκούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την θέση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εκπροσώπου των 14 Δήμων-Μελών γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο που σκοπό έχει την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής.”