Απόφαση Ε.Ε. αρ. 1-2023

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Oικονομικού έτους 2023». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 1-2023

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 8-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού 2019 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 8-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 7-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού 2020 του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 7-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 6-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2021». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. […]

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 5-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2023». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 5-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 4-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Κατάρτιση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Oικονομικού έτους 2022». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 4-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 3-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παρακράτηση των εισφορών των Δήμων – Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2022, από […]

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 2-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Oικονομικού έτους 2022». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 2-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 1-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την διετία 2022-2023». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 1-2022

Read More

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 4-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2022». Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 4-2021

Read More