Απόφαση Δ.Σ. αρ. 53 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης από το Σύμβουλο Τουριστικής Προβολής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για στελέχη των Δήμων-Μελών και επαγγελματιών του τουρισμού.»

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.53-2017

You might be interested in …