ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 1. Συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Σύλλογο Γυναικών Αλυκής «Τίφες» και τον Δήμο Θηβαίων, εκδήλωσης ενημέρωσης με θέμα την οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό Κόλπο.

 2. Με την αρ. 5/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Σύλλογο Γυναικών Αλυκής «Τίφες» και τον Δήμο Θηβαίων, εκδήλωσης ενημέρωσης με θέμα την οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στον Κορινθιακό Κόλπο, σε συνεργασία, με τοπικούς συλλόγους, επιστημονικούς φορείς και οικολογικές οργανώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, η οποία διεξήχθη στις 4/2/2023 στην Αίθουσα Σκαλή / Αλυκή Βοιωτίας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=UaLc30fiZ5s&ab_channel=RadioThiva97.5
 1. Συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον Δήμο Λεβαδέων της θεατρικής παράστασης του Μικρασιάτη συγγραφέα Αντώνη Παπαδόπουλου «Ο Καστανάς».

 2. Με την αρ. 6/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον Δήμο Λεβαδέων της θεατρικής παράστασης του Μικρασιάτη συγγραφέα Αντώνη Παπαδόπουλου «Ο Καστανάς», κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Δελφών κ. Ταγκαλή Παναγιώτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2023 στο Cineplex Φίλιππος στη Λιβαδειά.
 1. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα στο Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», στα πλαίσια του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022» για το έργο με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ».

 2. Με την αρ. 7/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα στο Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», στα πλαίσια του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022» για το έργο με τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ» σε συνεργασία με την ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση και άλλους φορείς, σε θέματα δράσεων συντονισμού και επικοινωνίας, κατόπιν πρότασης του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης κ. Αναστάσιου Φιλιππίδη.
 1. Διοργάνωση διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνδυασμό ημερίδας, με θέμα: “Προγραμματισμός δράσεων του Συνδέσμου μετά την παράταση χρονικής διάρκειάς του”.

 2. Κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων κ. Γεώργιου Γκιώνη, αλλά και στα πλαίσια της αρ. 8/23 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η διοργάνωση ευρείας σύσκεψης – ημερίδας με συμμετοχή επιστημονικών φορέων (ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Οργανισμών και ΜΚΟ (ΕΛΚΕΘΕ, Πέλαγος κ.α.), Οικολογικών Οργανώσεων (ΑΛΚΥΩΝ, Νηρέας κ.α.) με στόχο τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων μέσα από τεκμηριωμένες προτάσεις που θα κριθούν απαραίτητες για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, σε συνδυασμό με τη σύγκληση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. και την απονομή αναμνηστικών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε όσους επιστήμονες βοήθησαν ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια στην επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου, καθώς και την βράβευση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, τέως Δημάρχου Κορινθίων για την μακροχρόνια προσφορά και δράση του στο Σύνδεσμο από την θέση του Προέδρου, σε ημερομηνία διεξαγωγής που θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές διάστημα.
 1. Προγραμματισμός δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το επόμενο διάστημα.

 2. Με την αρ. 9/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε ο παρακάτω προγραμματισμός δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος, ως κάτωθι:
  • Να συνεχίσει τις δράσεις που έχουν σχέση με παρεμβάσεις σε θέματα προστασίας και ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και Οικολογικές Οργανώσεις.
  • Την έναρξη διαλόγου με τους Δήμους-Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. το επόμενο διάστημα για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και στρατηγικά σχεδιασμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, με στόχο τον προγραμματισμό δράσεων και καθορισμό προτεραιοτήτων για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.
  • Τη συνεργασία με ειδικό Σύμβουλο για την εκπόνηση φακέλου διεκδίκησης χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας με δράση την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.
  • Να συνεργαστεί με φορείς και συλλόγους για τη στρατηγική ανάπτυξης καταδυτικού και αλιευτικού τουρισμού στον Κορινθιακό Κόλπο.
  • Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. ή Συλλόγων στο πλαίσιο προγραμματισμού εκδηλώσεων στους Δήμους-Μέλη του κατά την θερινή περίοδο με στόχο την προβολή της δράσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
  • Το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προγραμματισθεί η έκδοση φυλλαδίου για την ιστορία και την ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 1. Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με βάση το ΦΕΚ 164/Β’/17-3-1993 και κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου.

 2. Με την υπ’ Αρίθμ. 14265 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1197/Β’/6.3.2023, “η χρονική διάρκεια του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» παρατείνεται κατά πενήντα (50) χρόνια” από την λήξη της αρχικά προβλεπόμενης. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν αρκετά σύνθετη, απαιτούσε τη Σύμφωνη Γνώμη όλων των Δημάρχων και την λήψη Απόφασης όλων των Δημοτικών Συμβουλίων των 14 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και διήρκεσε περίπου (1) ένα χρόνο.
 1. Συνάντηση Σ.Π.Ο.Α.Κ. με Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.

 2. Την Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Βοιωτίας (Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε.) επισκέφτηκε στις 5/4/23 κλιμάκιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη Χαλβατζή και τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Αποστόλου, Γεώργιο Δρίκο, Απόστολο Δαγδελένη όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Λουκάτο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην προστασία του προστατευόμενου οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου σχετιζόμενα με την λειτουργία των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή. Η συζήτηση έγινε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και ο Δ/νων Σύμβουλος εξέφρασε την διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της περιοχής στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 1. Συνάντηση Σ.Π.Ο.Α.Κ. με Αλουμίνιον της Ελλάδος.

 2. Αντιπροσωπεία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Σταμάτη Χαλβατζή, τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Αποστόλου, Γεώργιο Δρίκο, Χρήστο Καραλή, Ιωάννη Πάστρα και το πρώην μέλος του Συνδέσμου κ. Νικόλαο Βαλαούρα, επισκέφτηκε στις 6/4/23 τις εγκαταστάσεις του Αλουμίνιον της Ελλάδος και συναντήθηκε με τους υπεύθυνους του εργοστασίου κ.κ. Δημήτριο Στεφανίδη, Γενικό Δ/ντή, Λευτέρη Γρηγορίου, Δ/ντή Εργοστασίου, Ιωάννη Παπασπύρου, Δ/ντή Προσωπικού και Αντιγόνη Κατσανάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η οικοδόμηση μιας ειλικρινούς και σταθερής συνεργασίας σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης, στα όρια των αρμοδιοτήτων μας για την προστασία του οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου.
 1. Παραγωγή ντοκιμαντέρ: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος” / Προβολή των Δήμων Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 2. Στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» για την προβολή και ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος των 14 Δήμων-Μελών του, προχώρησε στην δημιουργία ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου 20´ λεπτών με τίτλο: “Προορισμός: Κορινθιακός Κόλπος”, όπου προβάλλονται όλα τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του κάθε Δήμου-Μέλους. Η παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ μπορεί να γίνει είτε στο σύνδεσμο https://youtu.be/-GNLeGuhRZw είτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου spoak.gov.gr . Στόχος είναι η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου να αποτελέσει ένα τουριστικό προορισμό πολλαπλών ενδιαφερόντων για όλες τις εποχές το χρόνου.
 1. Επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Σ.Π.Ο.Α.Κ. και συνεχίζουμε…»

 2. Με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών εκπροσώπων των 14 Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., επιστημόνων, εκπροσώπων οικολογικών οργανώσεων και μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, στις 14/5/2023 επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου (1993-2023). Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης αποδόθηκαν σε μέλη και φίλους βραβεύσεις αναγνώρισης της προσφοράς τους στις δράσεις του Σ.Π.Ο.Α.Κ. τα προηγούμενα χρόνια.

  Τιμήθηκαν

  1. Αλέξανδρος Πνευματικός, τέως Δήμαρχος Κορινθίων – Δ.Σ. Κορινθίων
  2. Σωτήριος Πέρρας, Αντιδήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
  3. Δρ. Γεώργιος Μπάλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου – Δικηγόρος
  1. Δρ. Παύλος Αβραμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Δρ. Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος – Ιζηματολόγος – πρώην Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΕΛΚΕΘΕ)
  1. Δρ. Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
  2. Δρ. Ανέστης Γουργιώτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  3. Δρ. Παρασκευή Νομικού, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  4. Δρ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
  5. Δρ. Μαρία Σαλωμίδη, Περιβαλλοντολόγος – Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΕΛΚΕΘΕ)
  6. Δρ. Αλέξανδρος Φραντζής, Ωκεανογράφος – Ιδρυτής και Επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος»
  7. Γεώργιος Παλαμάρης, Δημοσιογράφος –Μέλος της Ένωσης «Νηρέας»
  8. Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου “ΑΛΚΥΩΝ”
  9. Σύλλογος Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος».

  Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος με τη συμμετοχή όλων των παρισταμένων με στόχο την διερεύνηση δυνατότητας κοινών δράσεων μετά και την έκδοση του ΦΕΚ 1197/Β’/6.3.2023 για την παράταση λειτουργίας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τα επόμενα 50 χρόνια. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=6YWGxD2S1TM&ab_channel=RadioThiva97.5
 1. Πρόταση του Συλλόγου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του κατά την θερινή περίοδο.

 2. Με την αρ. 10/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το Σύλλογο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θήβας «ΛΑΪΟΣ» των κάτωθι παραστάσεων:
  • Μουσικο-θεατρικο-χορευτική παράσταση «ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟΙ», η οποία παρουσίασε τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου, της Καππαδοκίας και της Μικράς Ασίας και την ένταξή τους στην κοινωνία της Παλιάς Ελλάδας και διεξήχθη στις 12/6/2023 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας και
  • Θεατρική παράσταση «Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, η οποία περιόδευσε σε πόλεις της Ελλάδας κατά την θερινή περίοδο.
 1. Συμπεράσματα ημερίδας στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «30 Χρόνια Σ.Π.Ο.Α.Κ. και συνεχίζουμε..»

 2. Μετά την ημερίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. που διεξήχθη στο Λουτράκι κατά το διήμερο 12-13 Μαΐου 2023, στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης του Συνδέσμου «30 Χρόνια Σ.Π.Ο.Α.Κ. και συνεχίζουμε..», δόθηκαν στην δημοσιότητα τα κύρια συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την εν λόγω ημερίδα:
  • Ο Κορινθιακός Κόλπος πέρα από τις σημαντικές ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με το θαλάσσιο περιβάλλον (δελφίνια, κοραλλιογενείς ύφαλοι, Ποσειδωνίες κ.α.), αποτελεί και αντικείμενο μελέτης της επιστημονικής κοινότητας από γεωλογικής άποψης, λόγω της έντονης σεισμικότητας που παρατηρείται στην περιοχή.
  • Η φυσική οριοθέτησή του ως μια κλειστού τύπου θάλασσα συνεπάγεται πολύ μεγάλο χρόνο ανανέωσης των υδάτων του και επομένως ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας από ρύπους και άλλου τύπου επιβαρύνσεις (ιχθυοκαλλιέργειες, κ.α.)
  • Η ένταξη του Κορινθιακού στις Προστατευόμενες Περιοχές της χώρας μας, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, αποτελεί μέτρο προστασίας του οικοσυστήματος, αλλά συγχρόνως απαιτεί και τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι δυστυχώς δεν επαρκούν με τη σημερινή τους δομή και συγκρότηση. Η κατάργηση του θεσμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ως Ανεξάρτητων Αρχών και η ένταξή τους στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως υπηρεσιακή αρμοδιότητα, υποβάθμισε τον ελεγκτικό μηχανισμό.
  • Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. δικαιούται και οφείλει να παρεμβαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νσεις Αλιείας, Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., κ.α. ) για την αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
  • Ο επιμερισμός της χερσαίας περιοχής γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο σε τέσσερις (4) διαφορετικές Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου) δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συντονισμού και κοινής δράσης.
  • Η ίδρυση και λειτουργία του Σ.Π.Ο.Α.Κ. έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την αδυναμία και γι’ αυτό απαιτείται η ενίσχυση του ρόλου του, καθώς και η επίτευξη συνεργασίας με τις προαναφερόμενες Περιφέρειες.
  • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αλλά και της ανάγκης για την προστασία του οικοσυστήματος, οφείλουν αφενός να τηρούν όλους τους όρους λειτουργίας τους σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά κριτήρια αδειοδότησης και αφετέρου να συμμετέχουν σε συνέργειες που στόχο έχουν την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και προστασίας.
  • Η εθελοντική συνεισφορά των Οικολογικών οργανώσεων της περιοχής (Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθμιες οργανώσεις) είναι σημαντική τόσο για την πρόληψη, όσο και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων-Μελών και των Οικολογικών κινημάτων πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποδοχή και τη συνεργασία σε τοπικά θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Ως άμεσος στρατηγικός στόχος για το επόμενο διάστημα προκύπτει η ανάληψη πρωτοβουλίας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Φορείς για την εκπόνηση φακέλου προς διεκδίκηση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας στα πλαίσια της Πράσινης Οικονομικής Μετάβασης για παρεμβάσεις πρόληψης και προστασίας του θαλάσσιου και χερσαίου οικοσυστήματος του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού και αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής.
  • Για διαχρονικά προβλήματα και εκκρεμότητες ως προς την αντιμετώπιση τους, όπως η υπεραλίευση και η παράνομη αλιεία, η διάβρωση των ακτών, η λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών σε όλο το εύρος των παραλιακών οικισμών, ο έλεγχος των ρεμάτων και φερτών υλικών που καταλήγουν στον Κορινθιακό Κόλπο καθώς κ.α., θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τους Δήμους-Μέλη.
  • Ως προς την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος θα μπορούσαν να αναπτυχθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως πχ. ο καταδυτικός και αλιευτικός τουρισμός.
  • Στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που θα αφορά στην ιστορία και στην ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο να διανεμηθεί στα σχολεία των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
 1. Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης και συγκρότησης του απαιτούμενου φακέλου υποβολής στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο: Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου».

 2. Στα πλαίσια της αρ. 11/23 απόφασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία: α) η εκτέλεση της υπηρεσίας συμβούλου σύνταξης & υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο: Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου» και β) η εκτέλεση της υπηρεσίας συμβούλου συνδρομής για τη συλλογή στοιχείων συγκρότησης του φακέλου υποβολής της εν λόγω πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 1. Σύγκληση κοινής σύσκεψης αναφορικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην εγκατάσταση και επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και στην οριοθέτηση ΠΟΑΥ στην βόρεια πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου.
 2. Με την αρ. 12/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η πρόσκληση για κοινή σύγκληση των επτά (7) Δήμων-Μελών της περιοχής (Ναυπακτίας, Δωρίδος, Δελφών, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Λεβαδέων, Θηβαίων και Μάνδρας-Ειδυλλίας), σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στην εγκατάσταση και επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και στην οριοθέτηση ΠΟΑΥ στην βόρεια πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου, με ημερομηνία διεξαγωγής της κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο.
 1. Έκφραση αντιρρήσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

 2. Έγγραφο παρέμβασης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά της από 7/6/2023 υπ. αριθμ. Γ-015234 αίτησης άδειας παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οποία περιλαμβάνεται κατάληψη θαλάσσιας επιφάνειας περίπου 7.000 στρεμμάτων στον Κόλπο της Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων στον Κορινθιακό Κόλπο, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως κάτωθι:


  ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ


  Του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»


  ΚΑΤΑ

  Της από 7/6/2023 υπ. αριθμ. Γ-015234 αίτησης άδειας παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Στις θέσεις: ΒΑΡΔΑΛΗ, ΧΑΣΑΠΛΗ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΓΚΙΡΕΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, ΚΑΝΤΗΛΙΟ ΟΡΟΣ Των Δήμων: ΔΟΜΟΚΟΥ, ΘΗΒΑΙΩΝ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ των Περιφ. Ενοτήτων: ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Της Περιφέρειας: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ισχύος (MW) 11650 Μέγιστης Ισχύος (MW) 11000


  ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

  Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως ΝΠΔΔ έχοντας Μέλη τους 14 Δήμους γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο, έχει ως κύριο στόχο την επιμέλεια του προστατευόμενου οικοσυστήματος της περιοχής (θαλάσσιο και χερσαίο) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και εξ αυτού θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την προσβολή της ανωτέρω αιτήσεως αξιολόγησης, ως προς το τμήμα που αφορά στον Κορινθιακό Κόλπο. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα από τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, στην υπό εξέταση αίτηση αδειοδότησης περιλαμβάνεται κατάληψη θαλάσσιας επιφάνειας περίπου 7.000 στρεμμάτων στον Κόλπο της Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων στον Κορινθιακό Κόλπο. Περιοχή η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από την λειτουργία του λιμανιού στο Βαθύ της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και από διάσπαρτες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών. Εκ του λόγου αυτού και βάσει του υπερκειμένου ευρωενωσιακού δικαίου, του εθνικού εφαρμοστικού, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και της νομολογίας, δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα να ασκούμε τα νόμιμα προβλεπόμενα μέτρα κατά οποιασδήποτε αλλοίωσης και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης μας, καθώς θίγει το συνταγματικό μας δικαίωμα στο περιβάλλον και επηρεάζει την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.


  ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

  Την 13/7/2023 μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) λάβαμε γνώση της ανωτέρω αιτήσεως αξιολόγησης με σκοπό την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας  εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.  


  – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

  Η χωροθέτηση Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών δεν υπόκειται στις πρόνοιες κανενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου όπου θα έπρεπε να προβλέπονται τα κριτήρια εγκατάστασης και τις περιοχές αποκλεισμού. Επιπλέον, η χωροθέτηση και αδειοδότηση τους δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοκλήρωση και θέσπιση του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο χώρο όπως υποχρεούται η χώρα μας, σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).


  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  και για όσους τυχόν νομίμως θα προσθέσουμε και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.


  ΖΗΤΟΥΜΕ

  – Να σταματήσει ΑΜΕΛΛΗΤΙ κάθε διαδικασία αξιολόγησης ως παράνομη κατά τα ανωτέρω – Να ακυρωθεί η υπ. αριθ. Γ-015234 αίτηση αξιολόγησης.
 1. Πρόταση του “Συλλόγου των Ξηρονομαίων” για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε συνδιοργάνωση εκδήλωσης του.

 2. Με την αρ. 13/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με το “Σύλλογο των Ξηρονομαίων” της ψυχαγωγικής και ενημερωτικής εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στην Κεντρική Πλατεία Ξηρονομής στις 28 Ιουλίου 2023 και μαζί με το Θέατρο Σκιών ενημέρωσε για εξελίξεις σε ευαισθητοποίηση και σε δράσεις του Κορινθιακού Κόλπου.
 1. Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση τελετής έναρξης των αγώνων ιστιοπλοΐας με την επωνυμία “Ράλλυ Ιονίου”, στο Νησί Τριζόνια του Δήμου Δωρίδος.

 2. Κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Δωρίδος κ. Γεώργιου Καπεντζώνη, αλλά και στα πλαίσια της αρ. 15/23 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον Δήμο Δωρίδος και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πάτρας της τελετής έναρξης των αγώνων ιστιοπλοΐας με την επωνυμία “Ράλλυ Ιονίου”, στο Νησί Τριζόνια του Δήμου Δωρίδος, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2023 με πλήθος κόσμου και συμμετοχή μεγάλου αριθμού πληρωμάτων, με απώτερο σκοπό την προβολή της περιοχής για τουριστικούς λόγους.
 1. Αίτημα της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Μικρά Ασία – Αιγαίο – Θήβα» στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας.

 2. Με την αρ. 17/23 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία της Θήβας, στις 17 Νοεμβρίου 2023 και η εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη ηχητικής δαπάνης της εν λόγω εκδήλωσης.
 1. Συμμετοχή Προέδρου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην Διαβούλευση για την ΕΠΜ Περιοχής Natura Κορινθιακού Κόλπου.

 2. Διαδικτυακή ημερίδα με αντικείμενο συζήτησης την «∆ιαβούλευση επί των προτάσεων της ΕΠΜ 10β για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας (μέρους)», διοργανώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2023 από την ανάδοχο εταιρεία NERCO – Ν. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. Παρέμβαση στην εν λόγω Διαβούλευση έκανε και ο Πρόεδρος του Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Σταμάτης Χαλβατζής για την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου θέτοντας υπόψη του αναδόχου και της ομάδας εργασίας τα προβλήματα ρύπανσης που αντιμετωπίζει ο Κορινθιακός Κόλπος, εστιάζοντας ειδικότερα στην απειλή επιβάρυνσης που προέρχεται από τις συνεχώς επεκτεινόμενες ανεξέλεγκτα ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και από τις τελευταίες αιτήσεις εγκατάστασης φαραωνικών μονάδων (ΠΟΑΥ και πάρκα φωτοβολταϊκών).
 1. Κατάθεση απόψεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην Διαβούλευση σχετικά με την Ανάθεση Εκπόνησης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την Προστατευόμενη Περιοχή (ΠΠ) του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2530007 και ονομασία “Κορινθιακός Κόλπος” (ΤΚΣ).

 2.   Συγκροτήθηκε με την αρ. 18/23 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. επιστημονική ομάδα με επικεφαλή τον Δρ. Γεώργιο Μπάλια, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Δικηγόρο και συνεργάτη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τη σύνταξη παρέμβασης σχετικά με την Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για την Προστατευόμενη Περιοχή (ΠΠ) του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR2530007 και ονομασία “Κορινθιακός Κόλπος” (ΤΚΣ). Το ίδιο κείμενο απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, προκειμένου οι εν λόγω παρατηρήσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην τελική έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή:  


  Οδηγία 92/43 για τα είδη και τους οικότοπους

    Τα υποθαλάσσια λιβάδια του Αγγειόσπερμου φυτού Posidonia oceanica αποτελούν κύριο βενθικό οικοσύστημα του μαλακού υποστρώματος της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου και τύπο οικοτόπου προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Οι οικολογικές παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται το βάθος του ανώτερου και κατώτερου ορίου ανάπτυξης του λιβαδιού, καθώς και η πυκνότητα του λιβαδιού είναι το φως και ο υδροδυναμισμός. Τα περισσότερα λιβάδια απαντούν μεταξύ των ισοβαθών των 5 και 35 μέτρων. Όπως είναι φυσικό η μορφή της βλάστησης διαφοροποιείται λόγω αλλαγής των συνθηκών φωτισμού, υδροδυναμισμού και τύπου υποστρώματος (βράχος, άμμος, λάσπη). Τα λιβάδια του P. oceanica μειώνουν την κινητική ενέργεια του νερού, σαν φυσικό φράγμα, και προστατεύουν άμεσα την ακτογραμμή. Παράλληλα προσφέρουν ενδιαίτημα σε πλήθος οργανισμών και συμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα ως προς την βιώσιμη διαχείριση της αλιείας τα λιβάδια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγή των ψαριών. Τα νεογέννητα ψάρια (δηλαδή ο «γόνος») βρίσκουν καταφύγιο στα λιβάδια και η προστασία τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανανέωση των ιχθυο-αποθεμάτων.   Πιο συγκεκριμένα, τα υποθαλάσσια λιβάδια αποτελούν σημαντικό καταφύγιο του γόνου στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού. Τα λιβάδια αυτά δεν είναι εκτεταμένα, συγκρινόμενα με εκείνα των ακτών του βόρειου Ιόνιου, ωστόσο για μια ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή όπως ο Κορινθιακός η παρουσία τους θεωρείται κρίσιμη για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην περιοχή. Επιπλέον τα λιβάδια ποσειδωνίας κατακρατούν το διοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ομοίως, τα λιβάδια ποσειδωνίας έχουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παράκτιων υδάτων χάρις στη μεγάλη παραγωγή οξυγόνου, καθώς ένα τμ ποσειδωνίας παράγει 14 λίτρα οξυγόνου την ημέρα.   Τα υποθαλάσσια λιβάδια απαντούν συνήθως σε παράκτιες περιοχές, όπου αναπτύσσονται και οι περισσότερες ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χώρο, όπως π.χ. οι λιμενικές εγκαταστάσεις, η αστική-βιομηχανική ανάπτυξη, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών. Το 10% της έκτασης των λιβαδιών ποσειδωνίας στη Μεσόγειο έχει απωλεστεί τα τελευταία 100 χρόνια.   Η Ποσειδωνία είναι ένα θαλάσσιο Αγγειόσπερμο φυτό με πολύ βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης. Ένα διάκενο μέσα στο υποθαλάσσιο λιβάδι που θα δημιουργηθεί από την αλυσίδα μιας άγκυρας θα χρειαστεί πολλές δεκαετίες για να επουλωθεί. Το ίδιο ισχύει και για τα διάκενα που δημιουργούν τα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, ενώ η μείωση της διαύγειας των θαλασσών που οφείλεται στην αστική-βιομηχανική ρύπανση ή στην υδατοκαλλιέργεια αναγκάζει τα υποθαλάσσια λιβάδια να εγκαταλείπουν τα βαθύτερα όρια ανάπτυξής τους λόγω έλλειψης ποσότητας φωτός ικανής να εξασφαλίσει τη φωτοσύνθεση. Συχνά η υποχώρηση του υποθαλάσσιου λιβαδιού είναι μη αναστρέψιμη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των διάκενων στα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας που παρατηρούνται σήμερα σε περιοχές, όπου κατά τον 19ο αιώνα αγκυροβολούσαν τα μεγάλα ιστιοφόρα της εποχής εκείνης. Προκύπτει λοιπόν πρόβλημα διαχείρισης των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, ώστε να υπάρχει μεν προστασία, αλλά να εξασφαλίζεται και η οικονομική δραστηριότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε:
  1)  Η Οδηγία για τους Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ) που χαρακτήρισε τα υποθαλάσσια λιβάδια ως «τύπο οικοτόπου προτεραιότητας» και όρισε ως στόχο προστασίας να συμπεριληφθεί το 60% της έκτασής τους στις περιοχές Natura.
  2)  Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Μεσογειακής Αλιείας (1967/2006) κατά τον οποίο τα Κράτη Μέλη οφείλουν να χαρτογραφήσουν τα υποθαλάσσια λιβάδια και να ορίσουν σε ποιες περιοχές μπορεί να επιτρέπεται η χρήση συρόμενων εργαλείων. Οι περιοχές αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% της συνολικής έκτασης των υποθαλάσσιων λιβαδιών της επικράτειάς τους.
  Σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα επιβάλλεται να προβλεφθούν στόχοι διατήρησης σε επίπεδο μιας περιοχής του δικτύου Natura 2000. Οι στόχοι διατήρησης είναι μία δέσμη συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στη περιοχή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η περιοχή θα συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην διατήρηση ή επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης σε εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ως άνω στόχοι καθορίζονται ως προς συγκεκριμένες παραμέτρους λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις τους, την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησης τους, την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη συνολική συνοχή του δικτύου Natura 2000. Για κάθε παράμετρο ορίζονται η ποσοτική τιμή στόχος με την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης και ο εξειδικευμένος στόχος ο οποίος υποδηλώνει την «επίτευξη» ή τη «διατήρηση» της τιμής στόχου. Όταν, η μία από τις υπό αξιολόγηση παραμέτρους έχει τιμή στόχο που κρίνεται ικανοποιητική για τη διατήρηση ενός είδους σε μια περιοχή του εθνικού οικολογικού δικτύου Natura 2000, τότε προτείνεται η «διατήρηση» της τιμής στόχου. Όταν, η τιμή στόχος της παραμέτρου κρίνεται ως μη ικανοποι- ητική για τις προοπτικές διατήρησης ενός είδους σε μια περιοχή του εθνικού οικολογικού δικτύου Natura 2000, τότε προτείνεται η «επίτευξη» της τιμής στόχου. Η τιμή στόχος που καθορίζεται για έναν φυσικό τύπο οικοτόπου ή ένα είδος σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εθνικού οικολογικού δικτύου Natura 2000, θεωρείται ως η ελάχιστη επιθυμητή τιμή.  

  Στο πλαίσιο του καθορισμού των στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA 2000, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. οικ. ΥΑ/24776/985 (ΦΕΚ Β΄ 1807/22-03-2023). Σύμφωνα με την ως άνω υπουργική απόφαση, όσον αφορά την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου (GR2530007) τίθενται ειδικοί στόχοι διατήρησης για τον τύπο οικοτόπου “Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)”. Συγκεκριμένα όσον αφορά την παράμετρο της Κάλυψης Λιβαδιού (στα 15 μέτρα βάθος) η τιμή στόχου τίθενται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Να σημειωθεί ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη σφάλλει κατά το μέρος που υποστηρίζει ότι δεν έχουν τεθεί ειδικοί στόχοι διατήρησης για την Ποσειδωνία που αφορά την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου (GR2530007). Επομένως, η ως άνω παράλειψη καθιστά ανέφικτο το στόχο του ορθού προσδιορισμού των  χρήσεων γης, θαλάσσιων ζωνών και δραστηριοτήτων, τόσο εκείνων που είναι εντός των παράκτιων υδάτων (πχ. υδατοκαλλιέργειες) όσο και εκείνων που είναι στην ξηρά. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η ΕΠΜ αντιβαίνει στις  απαιτήσεις της οδηγίας 92/43 και δεν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 47 του ν. 4685/2020.


  Οδηγία 2000/60 για την πολιτική στον τομέα των υδάτων

  Κατά το άρθρο 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2000/60, αυτή έχει ως σκοπό τη θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, το οποίο να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων. Οι θαλάσσιες περιοχές και ιδιαίτερα εκείνες που ανήκουν στο δίκτυο natura 2000 υπάγονται στο καθεστώς της οδηγίας 2000/60. Πρόκειται για τα παράκτια ύδατα (άρθρο 2(7) της οδηγίας 2000/60). Περαιτέρω, τα παράκτια ύδατα περιλαμβάνονται στα “συστήματα επιφανειακών υδάτων” (άρθρο 2(10) της οδηγίας 2000/60) τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση (ή αν δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, να αποκαθίστανται) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60 (άρθρο 4(1)(α) της ίδιας οδηγίας). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ίδιας οδηγίας, κάθε προστατευόμενη από την ενωσιακή νομοθεσία περιοχή πρέπει να εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών με σκοπό “την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων τους”. Στην παρούσα ΕΠΜ δεν επιχειρήθηκε καμία αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των συστη- μάτων των παράκτιων υδάτων της προστατευόμενης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου βάσει του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60, όπως επιβάλλει το άρθρο 4(1)(α) της ίδιας οδηγίας, πολλώ δε μάλλον  που ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 6(2) της οδηγίας 2000/60. Συγκεκριμένα δεν μάς παρέχει τα ποιοτικά στοιχεία για την ταξινόμηση τηςς οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων που προβλέπονται στο παράρτημα V 1.1.4., όπως είναι τα βιολογικά στοιχεία, τα χημικά και φυσικοχημικά στοιχεία και, κυρίως, “η ρύπανση από όλες τις ουσίες προτεραιότητας οι οποίες είναι γνωστές στο ότι απορρίπτονται στο υδατικό σύστημα  και η ρύπανση από άλλες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι απορρίπτονται σε σημαντικές ποσότητες στο υδατικό σύστημα”. Αυτή η παράλειψη (η οποία δεν μπορεί να αρθεί με πιθανή αναφορά στο ΣΔΛΑΠ της Β. Πελοποννήσου καθόσον στο εν λόγω σχέδιο δεν περιλαμβάνεται ο Κορινθιακός Κόλπος ως περιοχή natura 2000), δεν επιτρέπει τον ορθό προσδιορισμό των χρήσεων και των δραστηριοτήτων, που αποτελούν στόχους κάθε ΕΠΜ.  Ειδικότερα, η μη αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων δεν παρέχει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί εάν αυτή είναι η κατάλληλη,  ώστε να προστατεύονται τα είδη της θαλάσσιας περιοχής, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43 ορίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται, στις ειδικές ζώνες διατήρησης, όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος, η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες διατήρησης έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους στόχους που θέτει η εν λόγω οδηγία. Η μη αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων δεν διασφαλίζει την επίτευξη του στόχου στον οποίο αποβλέπει το άρθρο 6 (2) της οδηγίας 92/43. Επομένως, η ως άνω παράλειψη καθιστά ανέφικτο το στόχο του ορθού προσδιορισμού των  χρήσεων γης, θαλάσσιων ζωνών και δραστηριοτήτων, τόσο εκείνων που είναι εντός των παράκτιων υδάτων (πχ. υδατοκαλλιέργειες) όσο και εκείνων που είναι στην ξηρά, πολλώ δε μάλλον που δεν υφίσταται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, όπως επιβάλλει η οδηγία 2014/89. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η ΕΠΜ αντιβαίνει στις  ως άνω αναφερόμενες διατάξεις της οδηγίας 2000/60 και δεν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 47 του ν. 4685/2020.  


  Οδηγία 2008/56 για τη θαλάσσια στρατηγική

  Σκοπός της οδηγίας 2008/56 είναι να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον (άρθρο 1). Η αξιολόγηση την οποία επιβάλλει η οδηγία αναφέρεται  στην ανάλυση για τα βασικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά των υδάτων της περιοχής και στην ανάλυση για τις κυριότερες πιέσεις και επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στην περιβαλλοντική κατάσταση των ως άνω υδάτων (άρθρο 8(1) της οδηγίας 2008/56). Περαιτέρω, οι ως άνω αναλύσεις στηρίζονται και στις αναλύσεις και αξιολογήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2000/60 (άρθρο 8(2) της οδηγίας 2008/56. Η ΕΠΜ δεν κάνει καμία αναφορά εάν και κατά πόσον έχουν γίνει οι επιβαλλόμενες από την οδηγία 2008/56 αναλύσεις για την περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτων της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου σε συνδυασμό με την μη αξιολόγηση των παράκτιων υδάτων, που προβλέπεται από την οδηγία 2000/60 και από την οποία εξαρτάται η προστασία των ειδών και των οικοτόπων της ως άνω περιοχής. Επομένως, η ως άνω παράλειψη καθιστά ανέφικτο το στόχο του ορθού προσδιορισμού των  χρήσεων γης, θαλάσσιων ζωνών και δραστηριοτήτων, τόσο εκείνων που είναι εντός των παράκτιων υδάτων (πχ. υδατοκαλλιέργειες) όσο και εκείνων που είναι στην ξηρά, πολλώ δε μάλλον που δεν υφίσταται θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, όπως επιβάλλει η οδηγία 2014/89. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η ΕΠΜ αντιβαίνει στις  ως άνω αναφερόμενες διατάξεις της οδηγίας 2008/56 και δεν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 47 του ν. 4685/2020.  


  (2020) Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ με ορίζοντα το 2030

  Στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 αναφέρεται ότι ένας βασικός της ΕΕ στόχος είναι να ενταχθεί σε καθεστώς αυστηρής προστασίας το 10% της κάθε προστατευόμενης περιοχής (ο ίδιος στόχος τίθεται και στην Πρόταση Κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης (COM(2022) 304). Δίνεται δηλαδή έμφαση σε οικοσυστήματα πολύ υψηλής αξίας ή δυναμικού βιοποικιλότητας. Αυτό σημαίνει ότι, εν προκειμένω, θα πρέπει στην ΕΠΜ για τον Κορινθιακό Κόλπο να εντοπιστούν οι φυσικοί οικότοποι προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας, όπως επίσης και οι τόποι με ενισχυμένη βιοποικιλότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΜ θα πρέπει να εστιαστεί στην οικολογική συνεκτικότητα της εν λόγω θαλάσσιας περιοχής, η οποία είναι κρίσιμη τόσο για τους οικότοπους όσο και για τα είδη. Η συνεκτικότητα έχει να κάνει, μεταξύ άλλων, με τη ροή των θρεπτικών ουσιών, τις μεταναστεύσεις, τις ροές γονιδίων, τις παλίρροιες, τα ρεύματα κλπ. Η μελέτη των ως άνω στοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των οικοτόπων και των ειδών, ιδίως για την προστασία των τόπων εκτροφής και γόνου των ψαριών. Τα ως άνω στοιχεία δεν υπάρχουν στην ΕΠΜ και, συνεπώς, δεν θα καταστεί εφικτή η μελλοντική οριοθέτηση του ποσοστού 10% της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής ως τόπου αυστηρής προστασίας. Συνεπώς, η ΕΠΜ θα πρέπει να συμπληρωθεί ως προς αυτό.  (30/10/2023)
 1. Πρόταση του Δικτύου Forum Ανάπτυξης για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση του 26ου Forum Ανάπτυξης 2023.

 2. Με την αρ. 19/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνδιοργάνωση του 26ου Forum Ανάπτυξης 2023, το οποίο διεξήχθη στις 18 – 19 Νοεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα και η εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης χρήσης αίθουσας συνεδριακού κέντρου Ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ στα πλαίσια διεξαγωγής του Forum. Κύριο ζητούμενο – θέμα των εκδηλώσεων του 26 ου Forum Ανάπτυξης: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΥ, οι οποίες και διεξήχθησαν σε συνεργασία με τους σημαντικότερους φορείς της Πολιτείας και της Πολιτικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Παιδείας, της Οικονομίας, της Επιστήμης και της Έρευνας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, αλλά και με τη συμμετοχή κορυφαίων συλλογικών οργανώσεων της κοινωνίας.
 1. Πρόταση συνεργασίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) για την προβολή των δράσεων και σκοπών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο πλαίσιο του θεσμού «Πάρκου των Χριστουγέννων».

 2. Με την αρ. 20/23 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στο θεσμό του «Πάρκου των Χριστουγέννων», το οποίο πραγματοποιήθηκε στον κεντρικό Δημοτικό Κήπο των «Υψηλών Αλωνίων» στο Αίγιο κατά τον μήνα Δεκέμβριο, λαμβάνοντας ανταποδοτικά οφέλη.
 1. Απονομή τιμητικής διάκρισης σε παλαιά Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

 2. Με την αρ. 21/23 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε παλαιά Μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ., ως ηθική επιβράβευση για την προσφορά τους στο Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια που τον υπηρετούν.

  Τιμήθηκαν

  • Δρίκος Γεώργιος, Δ.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας
  • Νταουσάνης Ιωάννης, Δ.Σ. Ναυπακτίας
  • Παπαδημητρίου Θεοφάνης, Δ.Σ. Βέλου-Βόχας
  • Πάστρας Ιωάννης, Δ.Σ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας
  • Τσουκαλά Μαρία, Δ.Σ. Αιγιαλείας
  • Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Δ.Σ. Ναυπακτίας.
 1. Συνολική αναβάθμιση και μετάβαση στη νέα Ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (spoak.gov.gr)

 2. Με την αρ. 22/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η συνολική αναβάθμιση και μετάβαση στη νέα ιστοσελίδα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. (spoak.gov.gr), καθώς και η αναγκαιότητα συντήρησης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. σε ετήσια βάση (spoak.gov.gr) από 1/1/2024, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Oι κύριοι λόγοι δεν αφορούν μόνο το σχεδιασμό, αλλά την λειτουργικότητα και την απόδοση, ώστε να είναι σε θέση η ιστοσελίδα να συμβαδίσει με τις νέες λειτουργίες και τεχνολογίες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά.
 1. Διεξαγωγή διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. στον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και εκδήλωση παρουσίασης ολοκληρωμένης πρότασης στα πλαίσια χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με τίτλο: Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου» (15/12/2023).

 2. Με την αρ. 23/23 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., εγκρίθηκε η διοργάνωση διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, με συμμετοχή όλων των Μελών του Δ.Σ., των νεοεκλεγέντων Δημάρχων προκειμένου να ενημερωθούν για την λειτουργία και δράση του Συνδέσμου, εκπροσώπων των (4) Περιφερειών (Δυτ. Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Αττικής), επιστημόνων κ.α. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε η παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης στα πλαίσια χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο: Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου», από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Τσάμης Δ. – Μαντές Κ. Ο.Ε.» Δρ. Σωτήρη Παυλέα. Εν συνεχεία απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε παλαιότερα μέλη του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τη συνολική δράση και προσφορά τους ως Μέλη του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. και αφορά τους εξής:
  • Ανδρικόπουλος Ηλίας, πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
  • Ζώγκος Ανδρέας, Δ.Σ. Κορινθίων
  • Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος
  • Κοβάνης Κωνσταντίνος, πρώην Δήμαρχος Θίσβης
  • Κουρή Ήρα – Ειρήνη, Δ.Σ. Πατρέων
  • Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, πρώην Δήμαρχος Δελφών
  • Ράτης Σπυρίδων, Δ.Σ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων
  • Σαλαπατάρας Στυλιανός, πρώην Δ.Σ. Λεβαδέων
  • Σταματόπουλος Σπυρίδων, Δήμαρχος Σικυωνίων

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση και όλη την εκδήλωση συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Τσάμης Δ. – Μαντές Κ. Ο.Ε.» Δρ. Σωτήρη Παυλέα για την Πολιτιστική Διαδρομή: «Ο Περίπλους του Κορινθιακού Κόλπου» στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.youtube.com/watch?v=ncp_oU3XrHM